Kongrieva iespiedums

Kongrieva iespiedums – reljefa atveida iespiešana uz grāmatas virsmas, goda raksta, diploma vai cita produkta. Kongrieva iespiedums tiek veidots ar aukstās metodes palīdzību, izmantojot divas klišejas. Termina nosaukums radies no angļu izgudrotāja V. Kongrīva (W. Congreve) uzvārda.

Follow Us on LinkedIn
Follow Us on Twitter
Follow Us on Facebook