Offsettrycksaker

Produktion av böcker, tidningar samt reklam, tryckning av uppslagsböcker samt konstalbum med offsetmaskiner på ark:


Speedmaster XL 106-5 (5 färger)

  • maximal pappersstorlek 740x1050 mm;
  • minimal pappersstorlek 340x480 mm;
  • pappersvikt från 60g/m² till 300 g/m².


KBA Rapida R105 (8 färger, 8+0, 4+4)

  • maximal pappersstorlek 750x1050 mm;
  • minimal pappersstorlek 420x480 mm;
  • pappersvikt från 70g/m² till 300 g/m².


En- eller tvåfärgade trycksaker trycks med tvåfärgstryckerimaskinen 
SM102-2P (färgschema 1+1, 2+0). Denna maskin kan trycka dubbelsidigt.

  • maximal pappersstorlek 720x1020 mm;
  • minimal pappersstorlek 400x420 mm;
  • pappersvikt från 60g/m² till 300 g/m².


Grundval för affärsverksamhet inom polygrafiproduktion – de grundläggande parametrarna för ett professionellt resultat är trycket samt att färgerna kommer till sin rätt. Löpande uppdatering av tekniken samt användande av de modernaste tryckerimaskinerna gör det möjligt att arbeta effektivt och erhålla utmärkta resultat. Tryckeriet gör allt för att trycksakerna skall uppfylla relevanta kvalitetskrav, i enlighet med beställarens förhoppningar och marknadens krav. Produktionsprocessen kontrolleras med spektrofotometrar.

Follow Us on LinkedIn
Follow Us on Twitter
Follow Us on Facebook