Broschyr med spiralrygg

Är denna product intressant?

Fyll i förfrågningsformuläret eller skriv till oss på

info@spindulys.lt

Vi räknar på priset och hör av oss.

Broschyr med spiralrygg – produkt som erhålles genom att ryggen fästs med en metallspiral. Klienterna väljer ofta en spiral i färgerna vitt, svart eller metall.

Antal steg 3:1 eller 2:1. Håltyper: runda eller kvadratiska. I spiralen kan material med mjukt eller hårt omslag fästas in.

Mottagande av information samt förberedelse av tryckning. Filerna överförs som PD

Broschyr med spiralrygg trycks på ark i offsettryckerimaskiner.

Follow Us on LinkedIn
Follow Us on Twitter
Follow Us on Facebook