Congreverelief

Congreverelief – relief på bokomslag, diplom eller liknande produkt. Reliefen kallpressas med användande av två formar. Termens är tagen från efternamnet på metodens uppfinnare, W. Congreve.

Follow Us on LinkedIn
Follow Us on Twitter
Follow Us on Facebook